• Aktualności

  Nadodrze

  Statut

  Zasiłki statutowe

  Prasa

  Galeria

  Sport

  Inne dokumenty

  Sztandar

  Linki

  Kontakt

  Inne dokumenty

  UCHWAŁA finansowa Związku

  Ustawa o związkach zawodowych

  Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  Ustawa o społecznej inspekcji pracy

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

  Ustawa Antykryzysowa (Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r.o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców)

  Deklaracja przystąpienia do NSZZ "Solidarność"

  Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej

  Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka

  Wniosek o wypłatę zapomogi z tytułu śmierci członka rodziny/członka związku

  Wniosek o udzielenie zaliczki

   

  W celu otwarcia niektórych dokumentów niezbędny jest zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.

  | Aktualnosci | Nadodrze | Statut | Zasilki statutowe |Prasa| Galeria| Sport| Inne dokumenty | Sztandar| Linki | Kontakt. Autor strony Andrzej Malicki