• Aktualności

  Nadodrze

  Statut

  Zasiłki statutowe

  Prasa

  Galeria

  Sport

  Inne dokumenty

  Sztandar

  Linki

  Kontakt

  Sztandar MOZ NSZZ "Solidarność" Z.Ch. "POLICE" SA

  Sztandar MOZ NSZZ "Solidarność" Z.Ch. "POLICE" SA

  Historia powstania sztandaru NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z.Ch. "POLICE"

  Po wykonaniu i poświęceniu sztandaru NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pomorza Zachodniego w Amfiteatrze Letnim w Parku Kasprowicza w Szczecinie w roku 1981, powstała inicjatywa wykonania sztandaru Solidarności Zakładów Chemicznych "POLICE". Została więc podjęta w tej sprawie uchwała Komisji Zakładowej. W celu zgromadzenia funduszy - wykonano w zakładowej poligrafii cegiełki o nominałach 20 zł każda, które były rozprowadzane przez Komisje Wydziałowe wśród członków Związku i pracowników Zakładów. Te działania zostały przerwane przez stan wojenny.

  Myśl o sztandarze powróciła do mnie ok. roku 1985. Wykonałem nieporadny szkic i część opisową. Po pewnym czasie przekazałem to ś.p. Aleksandrowi Tuernerowi, pracownikowi Zakładu Bieli Tytanowej, posiadającemu uzdolnienia plastyczne. Wykonał On dosyć przejrzysty projekt, który zawierał:
  - pierwszy płat: na biało-czerwonym tle napis NSZZ Solidarność Nadodrza (nazwa naszego podregionu i tytuł wydawanego przez nas Biuletynu) oraz ówczesne logo i nazwę naszych Zakładów.
  - Drugi: na amarantowym tle Biały Orzeł w koronie, pod nim sylwetka klasztoru Jasnogórskiego (symbol wierności Bogu, Ojczyźnie i Naszej Matce, oporu oraz bohaterstwa Polaków) na tle wschodzącego słońca (symbolu nadziei) . Wszystko to okolone napisem z Roty: Twierdzą nam będzie każdy próg, Tak nam dopomóż Bóg! (motto z wydawanego przez nas podziemnego biuletynu - Solidarność Nadodrza).

  Po ujawnieniu naszej Organizacji w 1989 roku, przystąpiliśmy do realizacji naszego projektu. Do właściwego wykonania niezbędny był wysokiej jakości materiał - ryps. Poprosiłem o pomoc w jego zdobyciu ówczesnego Dyrektora Generalnego Zakładów ś.p. Mieczysława Lewandowskiego. Po długich zabiegach, za trzecim razem udało się zakupić materiał właściwej jakości. Przy okazji Dyrektor zaproponował wykonanie właściwego projektu sztandaru w skali 1:1 przez plastyków z zakładowego ZOPiI: ś.p. Krzysztofa Tobołę i Janusza Litwinowicza. Został on przez nich wykonany bardzo profesjonalnie. Jednocześnie wg. moich wskazówek ś.p. Krzysztof Toboła wykonał w skali 1:1 projekt grota (zwieńczenia drzewca). Ci dwaj Panowie są również wykonawcami aktu erekcyjnego wg. autorstwa ś.p. Janiny Trojanowskiej. Akt zawiera na jednej stronie Orła w koronie, a pod nim napis SOLIDARNOŚĆ. Natomiast na drugiej napis: 11 listopada 1989 r. AKT EREKCYJNY. "Wybaw Twój lud, Panie i błogosław dziedzictwu Twemu. Doglądaj ich i piastuj po wiek wieków." Ps 28,1-9. - Podziemne kierownictwo NSZZ Solidarność Nadodrza- Władysław Diakun, Kazimierz Drzazga, Jerzy Przybył, Zakładowa Komisja Związkowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Zakładach Chemicznych "POLICE" oraz grupa działaczy, których los rzucił poza granice Ojczyzny.

  Akt został poświęcony podczas uroczystej mszy za Ojczyznę 11 listopada 1989 r. w kościele pod wezwaniem NMP w Starych Policach przez Dziekana Ks. Kazimierza Metrykę.

  Następnie o pomoc wykonaniu sztandaru zwróciliśmy się do ówczesnego Ordynariusza Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - Ks. Bpa Kazimierza Majdańskiego, który przychylił się do naszej prośby i zobowiązał do jej realizacji swojego Kapelana - Ks. Ireneusza Sokalskiego.

  Sztandar został wykonany w hafciarskiej pracowni zakonnej w Warszawie dnia 23 sierpnia 1991 r. figurującej pod nazwą: HAFCIARSTWO, Hanna Trzecińska, Warszawa, ul. Bracka 23 m. 45, Tel. 27-06-36.
  Grot i drzewce: PRACOWNA BRĄZOWNICZA, Rekonstrukcja i Renowacja Zabytków, Maria Kosicka, pełnomocnik: Ryszard Rozmiarek, ul. Kościuszki 72- Tel. 532-707, 61-892 Poznań.

  Aktu poświęcenia sztandaru dokonał w murach nowobudowanego kościoła p.w. Św. Kazimierza Królewicza
  w Policach Ks. Bp Jan Gałecki w dniu 1 grudnia 1991 roku. Po poświęceniu, symbolicznie z rąk "starych" działaczy związkowych sztandar odebrali działacze młodszej generacji. Kończąc - nie znam przypadku wykonania sztandaru związkowego z zachowaniem takiej staranności, wszelkich procedur i symboliki, jak nasz.


  Kazimierz Drzazga

  Msza Św. na placu budowy Kościoła pw. Św. Kazimierza w Policach. Uroczystość poświęcenia sztandaru NSZZ "Solidarność" Z.Ch. "POLICE"SA.
  1 grudzień 1991 r. Symbolicznie, po poświęceniu sztandaru "starzy" działacze związkowi przekazali sztandar działaczom młodszej generacji.

  Pierszy skład Pocztu Sztandarowego. Od lewej: Ryszard Tokarczyk, Leszek Bałtyka, Ryszard Gębczyński.

  Uroczystości sierpniowe pod bramą stoczni szczecińskiej.

  Uroczyste odsłonięcie pomnika Sł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Licheniu.

  jw.

  Przemarsz uczestników uroczystości sierpniowych z pod bramy stoczni szczecińskiej do Katedry .

  Uroczystości 25 lecia "Solidarności" w Gdańsku.


  Msza Święta w intencji "Solidarności" w kościele pw. Św. Kazimierza w Policach. Rok 2006. Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Żułowski, Mirosław Wojcieszczyk i Ryszard Tokarczyk.

  Święto Niepodległości w Policach. Rok 2006. Na zdjęciu od prawej: Mirosław Wojcieszczyk, Leon Stachowicz, Ryszard Tokarczyk.


  Święto Niepodległości. Rok 2008. Poczty sztandarowe w drodze do kościoła pw. Św. Kazimierza w Policach.


  Święto Niepodległości. Rok 2008. Aktualny skład Pocztu Sztandarowego: Ryszard Tokarczyk, Leon Stachowicz i Mirosław Wojcieszczyk.

  | Aktualnosci | Nadodrze | Statut | Zasilki statutowe |Prasa| Galeria| Sport| Inne dokumenty | Sztandar| Linki | Kontakt. Autor strony Andrzej Malicki