• Aktualności

  Nadodrze

  Statut

  Zasiłki statutowe

  Prasa

  Galeria

  Sport

  Inne dokumenty

  Sztandar

  Linki

  Kontakt

   

  Zasiłki statutowe

  Obecnie w MOZ NSZZ "Solidarnośc" Z.Ch. "POLICE" SA obowiązują następujące zasiłki statutowe i zapomogi:

  z tytułu urodzenia dziecka: 400 zł

  z tytułu zgonu członka związku: 400 zł

  z tytułu zgonu członka rodziny: 300 zł

  odprawa emerytalna: 400 zł

   

  zaliczka jednorazowa: 400 zł

   

  | Aktualnosci | Nadodrze | Statut | Zasilki statutowe |Prasa| Galeria| Sport| Inne dokumenty | Sztandar| Linki | Kontakt. Autor strony Andrzej Malicki