• Aktualności

  Nadodrze

  Statut

  Zasiłki statutowe

  Prasa

  Galeria

  Sport

  Inne dokumenty

  Sztandar

  Linki

  Kontakt

  Galeria

  Galeria 1 - Zdjęcia z pierwszych lat działalności NSZZ "Solidarność Z.Ch. "POLICE".

   
   

  Członkowie związku - Sprawdzanie list obecności. I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarnośc" Z.Ch. "POLICE".

   
   

  Delegaci "Solidarności" w głosowaniu tajnym postanowili pozostać w strukturze "Solidarności". Decyzja ta zaskutkowała 2.03.1990r. utworzeniem w Z.Ch. "POLICE" - "Solidarności 80"

  Leszek Bałtyka wraz
  z kolegami na jednym ze spotkań związkowych na wydziale elektr.

  Delegaci z Zakładu Bieli Tytanowej. I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarnośc" Z.Ch. "POLICE".

   

  Prezydium NSZZ "Solidarność" Z.Ch. "POLICE" i zaproszeni goście.
  I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarnośc" Z.Ch. "POLICE".


  Otwarte zebranie związkowe w Zakładzie Kwasu Fosforowego - 1980r.

  Kocjan przyjmuje gratulacje po wyborach do władz związkowych Z.Ch. "POLICE" - 1980r.

  Roman Tomczyk,
  dyr. Zięba
  i dyr. Paszt , Jóźwiak
  - przew. na fosforowym - spotkanie związkowe z dyrekcją zakładów - 1980r.

  Zakład Kwasu Fosforowego - 1980r. Na pierwszym planie Jerzy Brzozowski, Leszek Dziśko, Sowa, Jerzy Syska. Zebranie otwarte NSZZ "Solidarność" Z.Ch. "POLICE" w stołówce wydziału siarkowego.

  Pierwszy zjazd "Solidarności" - głosuje Klemens Ciepłowski ze stokażu amoniaku.

  Głosowanie delegatów "siarkowego".
  I zjazd "Solidarności" - 1980r.

  Zięba, Roman Tomczyk, Paszt, Hieronim Michalak - zebranie pracowników z fosforowego na stołówce wytwórni kwasu fosforowego.

  I msza na "wolnym powietrzu" - Police, muszla przy ulicy Wróblewskiego. 3 maja 1981r

  jw.

  jw.

   

   

  | Aktualnosci | Nadodrze | Statut | Zasilki statutowe |Prasa| Galeria| Sport| Inne dokumenty | Sztandar| Linki | Kontakt. Autor strony Andrzej Malicki